Maaike

Maaike Baert (A1 and A2)  qualified teacher Dutch as a second language, former teacher Maartenscollege/ISG and ROC Noorderpoort

Ik ben geboren in een kleine stad op de grens van Nederland en België. Daar maakte ik al vroeg kennis met verschillende streektalen. Dit was het begin van mijn fascinatie voor taal en taalverwerving.
Mijn lange loopbaan als docent Nederlands als tweede taal (NT2) begon in Amsterdam in de Bijlmer, onderdeel van ROC Amsterdam in de 80-er jaren van de vorige eeuw. Ik voelde me onmiddellijk thuis tussen al die cursisten van over de hele wereld; NT2 was echt mijn ding en dat is tot op de dag van vandaag niet veranderd.
Tijdens een van onze vele culturele uitstapjes realiseerde ik me hoezeer onze Nederlandse cultuur verweven is met onze taal. Denk maar aan de vele woorden die wij voor water en waterwegen hebben! Na 8 jaar Amsterdam kwam ik terecht in Groningen. In mijn ‘koffer’ zaten, naast de Zeeuwse cultuur, nu ook de Amsterdamse cultuur en gewoontes. Het kostte me hier wel wat moeite om in te burgeren; Nederland is een klein land, maar alle provincies hebben iets eigens. Sommige woorden en uitdrukkingen waren hier in Groningen nieuw voor mij! In Groningen deed ik de NT2-opleiding en ik ging aan de slag bij het ROC Noorderpoort, waar ik naast NT2-docent niveau A1 tot B2 ook examinator Inburgering was. Elf jaar geleden stapte ik over naar een heel andere doelgroep: de pubers van ISG. Ik heb daar met veel plezier NT2 gegeven in het Middle Years Program.
Vorig jaar besloot ik dat het genoeg geweest was en ging ik met prepensioen. Maar het bloed kruipt kennelijk waar het niet gaan kan… Ik ging weer lesgeven, dit keer bij DLSA. Ik zie ernaar uit om jullie te ontmoeten, te leren mét en ván elkaar en jullie verder kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur en met de mooie Nederlandse taal.

Riemer

Riemer Riemersma (A1 and A2) qualified teacher Dutch as second language (NT2) for more than 20 years, former teacher ROC Friesland College Leeuwarden

Mijn geboorteplaats is Leeuwarden. In deze stad heb ik mijn hele leven gewerkt, tot aan mijn pensioen. Eerst heb ik twintig jaar als educatief medewerker in een museum gewerkt. Hier ben ik in aanraking gekomen met niet-westerse culturen, vooral uit Azië en Latijns-Amerika. Dit heeft mij gestimuleerd om te gaan reizen en andere landen en culturen te leren kennen.
Na de periode in het museum ging ik werken als docent Nederlands als tweede taal (NT2). Eerst bij de ISK (Internationale Schakelklas) ‘Piter Jelles’ in Leeuwarden en daarna als docent NT2 bij ROC Het Friesland College. Dat heb ik 16 jaar gedaan. Ik heb lesgegeven aan diverse doelgroepen en niveaugroepen en ben coach geweest bij de GIT-trajecten richting Handel en Modetechniek (combinatie van inburgering met een mbo-opleiding) en examinator voor het inburgeringsexamen (praktijkdeel).
De rode draad in mijn leven is mijn affiniteit met andere culturen. Deze belangstelling is op diverse manieren tot uiting gekomen, zowel in mijn loopbaan als tijdens mijn vrijetijdsbesteding.
Na mijn pensioen ben ik een deeltijd-kunstopleiding gaan volgen en maak ik kunst van textiel. Ik woon nu in de stad Groningen en bezoek regelmatig tentoonstellingen en musea. Daarnaast lees ik graag of ga ik wandelen.

GeartsjeDLSA

Geartsje Schram (B1-1 and B1-2)  Teacher of Dutch at Noorderpoort Groningen

Reeds vele jaren begeleid ik studenten met een migrantenachtergrond bij het leren van de Nederlandse taal en maak ik ze wegwijs in de Nederlandse samenleving.
Dit doe ik als docent Nederlands bij het Noorderpoort te Groningen.
De combinatie van taal en cultuur is voor mij essentieel omdat zij de mogelijkheid biedt door interesse in elkaar te tonen van elkaars cultuur te leren.
Daarom ga ik met de studenten in de B1-cursussen met veel plezier aan de slag met Nederlands en de Nederlandse cultuur. Met behulp van veel gevarieerde werkvormen leren de studenten steeds beter te verwoorden wat hen bezighoudt en zich over allerlei onderwerpen vloeiender uit te drukken in de Nederlandse taal.

FrosVanDerMadenDLSA

Fros van der Maden (founder DLSA, currently not teaching at the DLSA)  educational author/publisher & teacher of Dutch Language Acquisition

For many years I have been teaching Dutch as a second as well as a mother tongue language in various settings, of which the last ten years were at the International School Groningen and the Rijksuniversiteit Groningen.
Language teaching is my passion. I have always combined my work in the classroom with writing and publishing text books for students: for adults as well as for teenagers. Learning a language should be an experience you enjoy and my methods reflect this view. In the DLSA-courses students are challenged to really use the language by means of lots of varied interactive exercises. ​

More info: www.edutekst.eu

LogoDLSAblauwBreed